duminică, 20 februarie 2011

Firma contabilitate

Nu, nu a murit nimeni, .recunoscu Miss
Marple.
_ Eu am cunoseut 0 rata care a murit in-
Servicii de contabilitate
toxicata cu ptomaina, i!?i aminti Jane Helier.
_ Sa .continuam investigarea crirnei, 8U-
gera Sir Henry.
_ Crima ? se minuna Jane. Credeam ca
e yorba de un accident.
_ Daca ar fi fost un accident, spuse Sir

Henry, nu ered ca doamna Bantry ne-ar fi
relatat acest caz. Din cele spuse pina aeum,
imi dai, searna ca a Iost un accident doar in
aparenta ; in esenta a Iost ceva mai eumplit.
Imi amintesc de un alt caz : diversi musafiri
diseutau dupa cina la .un party. Peretii erau
tmpodobitt eu tot felul de arme veehi. Vrind
sa Iaca 0 gluma, unul dintre meseni apuca
un pistol .vechi ~i tinti spre un alt comesean
amenintindu-l ca-l tmpusca. In acel moment,
pistolul s-a descarcat si I-a ucis pe eel tintit.
In aeest caz, a trebuit in primul rind sa eon-
statam cine a incarcat arma si, mai apoi, cine
a eondus in asa fel conversatia, Inert .rezul-
tatul a fost aeest joc grotese, pentru ea omul
care a tintit era absolut tnocent.
Contabil Bucuresti. Firma de contabilitate
- Se pare ea ne confruntam eu aceeasi
problema ~i aeum. Frunzele aeelea de digi-
tala au fost amesteeate voit eu cele de salvie,

Stiu cu aproximatie

E rindul doctorului sa intrebe, zise Sir
Henry. Eu ma asez.
- Curiozitatea mea este strict profesio-
nala, zise doctorul Lloyd. Mi-ar placea sa stiu
ce diagnostic s-a stabilit la ancheta, adica,
vreau sa spun daca va amintiti ,sau ~titi
cumva.
- Stiu cu aproximatie, zise doamna Ban-
try. S-a vorbit de otravire cu digitalina, asa
se spune?
, Dr. Lloyd aproba din cap.
- Agentul activ al digitalinei are efect
asupra inimii si este, de fapt, un medicament
bun in unele forme de tulburari .cardiace. E
un caz curios. N-~ crede, totusi, ca mlncind
cineva un preparat din digitala ar putea avea
un efect fatal. Se cam exagereaza cu otravi-
rea prin ingerarea unor frunze sau fructe
daunatoare. Putini oameni i~i dau seama ca
agentul vital, alcaloidul, trebuie extras cu
grija ~i trebuie preparat.
- DoamnaMacArthur i-a trimis, zilele
trecute, niste bulbi speciali doamnei Toomie,
interveni Miss Marple. Iar bucatareasa doam-
nei Toomie i-a Juat drept cepe ~i • reusit sa
tmbolnaveasea toata familia Toomie.
- Dar nimeni n-a murit din asta, zise dr.
Lloyd.

Batranica

Sir Henry 0 privi curios pe batrinica. Apoi
adauga ingindurat :
- Deci tinerii erau logoditi, De multa
vreme?

-'- Cam de un an. Sir Ambrose se ppusese
logodnei pe motivul ca Sylvia era prea ti-
nara. Dar dupa un an de logodna, ceda si ca-
satoria urma sa aiba loc curind.
Dar, spuneti, tinara avea vreun venit?
- Unulfoarte mic, 0 suta-doua lire pe an.
- Nimic suspect pina acum. Clithering,
zise colonelul Bantry si.rise.

M-am referit la o felina

Tinerii de azi. Numai ageamiii de felul
tau, Arthur, mai Iabuleaza asa in privinta ti-
nerelor.


- A fi tinar nu-i suficient, zise Jane. Tre-
buie sa ai si S.A.

Ce rnseamna S.A.? Intreba Miss Mar-


Sex appeal, 0 lamuri Jane.


Aha,· adica ceea ce pe vrernea mea se
numea "a avea pe vino-ncoa", se dumiri Miss
Marple.


-' Nu e rea treaba cu descrierile, zise Sir
Henry. Doamna "de compagnie" ati descris-o,
daca nu ma-n~el doamna Bantry, drept ge-
nul pisicuta, nu ?


- Nu m-am referit la 0 felina, ci la un
gen de persoana "torcatoare", daca ma-nta-
Iegetl, raspunss doamna Bantry. Intotdeauna
amabila. A~a era Adelaide Carpenter.

- Cam citi ani avea ?

- In jur de patruzeci. Locuia acolo de


mult, de cind Sylvia avea unsprezece ani. 0

persoana plina de tact. Una din acele vaduve

nefericite cu multe neamuri aristocratice dar

cu prea putim bani. Personal, n-o agream :

dar mie nu mi-au pla cut niciodata oamenii

cu degete lungi ~i albe. Si nu rni-au placut

nici plsicutele

Un ten splendid

Slabita, nu putea urea scarile, i~i montase un
lift in aeest seop, asa ea parea mai batrin
decit era din eauza bolii. Avea maniere deo-
sebit de elegante, rafinat - acesta este cu-
vintul care l-ar descrie eel .mai exact. Nu-l
puteai vedea nieiodata iritat sau suparat,
Avea un par alb frumos ~i 0 voce nespus de
placuta,

- Bun, zise Sir Henry. Mi-l imaginez deja
pe Sir Ambrose. ~i . aeum fata, Sylvia, sau
cum spuneti ea se numea ?

- Sylvia Keene. Era frumoasa, intr-ade-
var Irumoasa. Blenda ~i .eu un ten splendid.
Nu prea desteapta, De fapt, ehiar proasta,

Ei, lasa, lasa .Dolly, protesta sotul ei.

- Binelnteles, Arthur nu e de aeeeasi pa-
rere, zise see doamna Bantry e- Dar era
proasta, nieiodata nu spunea un Iueru demo
de aseultat.

- Era una dintre fiintele cele mai grati-
oase pe care le-arn vazut vreodata, marturisi
eolonelul Bantry eu duiosie, S-o fi vazut eind
juea tenis - f!ra pur !?i simplu Ineintatoare .
Si plina de umor, 0 fiintci -amuzanta. ~i eu
maniere alese. Garantez ca. toti tinerii 0 ve-
deau asa.

- .Aici gresesti, interveni doamna Bantry.

Juvenalitatea in sine nu mai are farmec

Persoanele implicate

Doamna Bantry incepu imediat sa numere
pe degete persoanele implicate.

- Sir Ambrose, Sylvia Keene (fata care.
a murit), 0 prietena a ei care statea tot acolo,
Maud Wye, una din acele fete negricioase ~i
urite, dar care totusi impresioneaza - nicio-
data n-am inteles cum de reusesc sa impresio-
neze, Apoi mai ,era domnul Curle, care venise

. sa discute despre cartt cu Sir Ambrose - nis-
caiva carti rare, ciudatenii in latina, tot felul
de pergamente Invechite, Apoi mai era Jerry
Lorimer, un Iel de vecin. Resedinta sa, Fair-
lies, se Invecina cu proprietatea lui Sir Am-
brose. Si-apoi mai era doamna Carpenter, un
gen de femeie pisicuta.: intre doua virste, ras-
fatata; era -un fel de "dame de compagnie"
pentru Sylvia, mi se pare.

- Daca acum e rindul meu, si mi se pare
ca asa este, zise Sir Henry.. pentru ca stau
linga domnisoara Helier, as dori foarte mult,
doamna Bantry, scurte portrete verbale ale
tuturor celor care s-au perindat prin casa.

- Dar ... , doamna Bantry ezita.. •

- Incepeti cu Sir Ambrose, continua Sir

Henry. Cum era el?

- Era un batrin foarte distins, de fapt nici
nu era chiar asa de batrin, nu cu mult peste
saizeci, credo Era foarte deli cat ; avea inima

Randul meu sa pun o intrebare

 Eu as vrea sa stiu ceva tlespre bucata-
reasa, zise Miss Marple. Trebuie sa fi fost 0
femeie proasta sau nccxperimentata.

- Foarte proasta, zise doamna Bantry. A
plins mult dupa aceea zicind ca frunzele i-au
fost culese si aduse drept salvie si ea nu avea
de unde sa stie acest lueru.

- A fost una eare nu prea gindeste, ada-
uga Miss Marple .. Probabil 0 femeie mai in
virsta si 0 bucatareasa buna, ma gindesc,
nu ?

- 0, una excelenta, zise doamna Bantry.

- E rindul dumneavoastra, domnisoara

Helier, i se adresa Sir Henry.

- Oh, vreti sa spuneti ca e rindul meu
sa pun 0 intrebare ? Urrna 0 pauza in care
Jane reflect a si in final spuse neajutorata :

De fapt, nici nu -stiu ee sa intreb.

Oehii ei frumosi Il priveau rugator pe Sir
Henry.

- De ce nu intrebati asupra "dramatis
personae", domnisoara Helier ? sugera aeesta,
zimbind.

Jane il privi cu nedumerire ..

- Personajele in ordinea aparitiei lor, cla-
rifica Sir Henry cu amabilitate.

- 0, da, intr-adevar, buna idee, accepts
Jane.

A urmat un suspin general

Doamne, doamne, ce tragic, spuse Miss
Marple.

- Nu-i asa ?

- Ei, si ce-a mai urmat? intreba Sir

Henry.

- Nimic, zise doamna Bantry. Asta-i tot.
A urmat un suspin general. Desi fusesera
avertizati de dinainte, nu se asteptasera ca
povestea sa fie atit de scurta.

- Dar, draga mea doarnna, protesta Sir
Henry, asta nu poate fi tot. Ceea ce ne-ati
relatat dumneayoastra este 0 intimplare tra-
gica, dar in nici un eaz 0 enigma.

- Ei, ar mai fi ceva, zise doamna Bantry.

Dar daca v-as spune siacest lucru, ati ghici
imediat ee-a fost. .

Apoi privi sfidator la eei adunati si Ie
aminti :

- V -am spus ca nu pot sa ereez din fapte

o    povestire care sa para verosimila,

- Aha! Sir Henry se ridica din seaunul
lui eomod si-si potrivi lornionul. Sa stii, $e-
herezada, ca e eel mai reconfortant asa : ne
provoci ingeniozitatea. Inca nu sint sigur
daca n-ai' facut-o deliberat pentru a ne sti-
mula euriozitatea. Sa incercam sa ghicim din
"douazeei de intrebari", Miss Marple, ati
vrea sa incepeti dumneavoastra ?

Batranul Ambrose Bercy

Ambrose Bercy. Hi amintesti ce batrin ama-
bil si curtenitor 11 crezusem cu totii ?

- Desigur. Da, a fost 0 intimplare tare

ciudata. Continua, Dolly.

- Spune-o tu mai bine, dragule.

_ Nu vorbi copilarii. Continua tu. Daca
ai inceput, n-ai decit sa termini singura. Eu
mi-am terminat partea mea.

Doamna Bantry inspira adinc. Isi impre-
una miinile si pe Iata ei se asternu 0 umbra
de indurerare. Vorbi repede si cursiv.

- Nu sint prea multe de spus. larba mor-
tii - de aici am pornit sa fac legatura, desi
in mintea mea ii zic salvie ~i ceapa.

- Salvie si ceapa, se minuna dr. Lloyd.
Doamna Bantry confirma.

- lata cum s-a intimplat, explica ea. $e-
deam, eu si Arthur, cu Sir Ambrose Bercy
la Clodderham Court, si intr-o zi, din gre-
seala (intr-un mod de-a blnelea prostesc),
odata cu salvia s-a cules ~i un manunchi de
frunze de degetelu-rosu. In seara respectiva,
la cina ratele au fost umplute eu ele si toata
lumea s-a imbolnavit, iar 0 tinara, sarmana,
-. pupila lui Sir Ambrose Bercy - a si
murit.

Se opri.

Necazurile cu servitoarele

Da-mi voie sa nu te ered, doarnna
Bantry, zise dr. Lloyd. Clatina din capul ca-
runt a neincredere.

Batrina Miss Marple spuse cu 0 voce

blinda :

- Fi reste, draga.;

Doamna Bantry se seuza In continuare:
- Nu ~titi ce viata banal a due eu. Neca-

zurile cu servitcarelc, cu bucataresele, scurte
vizite in eras la tirguieli, dentist, sau la
cursele de cai de la Ascot pe care Arthur Ie
uraste asa de mult, sau gradinaritul...

- Ah, zise dr. Lloyd. Gradina. Stirn cu
totii ca este marea dumneavoastra pasiune.

- Trebuie sa fie 0 adevarata placere sa
ai 0 gradina, zise Jane Helier, tinara si fru-
moasa actrita. Adica, atita vreme cit nu tre-
buie sa sapi sau sa-ti murdaresti miinile. Si
eu ador florile.

- Gradina, rcpeta Sir Henry. N-am pu-
tea-o lua drept punct de pornire ? Incercati,
doarnna B. Bulbii otraviti, narcisele letale,
iarba mortii !

- E ciudat ca spuneti aceste lucruri, zise
doamna Bantry. Imi amintese eu de ceva
acum. Arthur, mai tii minte afacerea de la
Clodderham Court? Stiti doar, batrinul Sir