duminică, 20 februarie 2011

A urmat un suspin general

Doamne, doamne, ce tragic, spuse Miss
Marple.

- Nu-i asa ?

- Ei, si ce-a mai urmat? intreba Sir

Henry.

- Nimic, zise doamna Bantry. Asta-i tot.
A urmat un suspin general. Desi fusesera
avertizati de dinainte, nu se asteptasera ca
povestea sa fie atit de scurta.

- Dar, draga mea doarnna, protesta Sir
Henry, asta nu poate fi tot. Ceea ce ne-ati
relatat dumneayoastra este 0 intimplare tra-
gica, dar in nici un eaz 0 enigma.

- Ei, ar mai fi ceva, zise doamna Bantry.

Dar daca v-as spune siacest lucru, ati ghici
imediat ee-a fost. .

Apoi privi sfidator la eei adunati si Ie
aminti :

- V -am spus ca nu pot sa ereez din fapte

o    povestire care sa para verosimila,

- Aha! Sir Henry se ridica din seaunul
lui eomod si-si potrivi lornionul. Sa stii, $e-
herezada, ca e eel mai reconfortant asa : ne
provoci ingeniozitatea. Inca nu sint sigur
daca n-ai' facut-o deliberat pentru a ne sti-
mula euriozitatea. Sa incercam sa ghicim din
"douazeei de intrebari", Miss Marple, ati
vrea sa incepeti dumneavoastra ?