duminică, 20 februarie 2011

Firma contabilitate

Nu, nu a murit nimeni, .recunoscu Miss
Marple.
_ Eu am cunoseut 0 rata care a murit in-
Servicii de contabilitate
toxicata cu ptomaina, i!?i aminti Jane Helier.
_ Sa .continuam investigarea crirnei, 8U-
gera Sir Henry.
_ Crima ? se minuna Jane. Credeam ca
e yorba de un accident.
_ Daca ar fi fost un accident, spuse Sir

Henry, nu ered ca doamna Bantry ne-ar fi
relatat acest caz. Din cele spuse pina aeum,
imi dai, searna ca a Iost un accident doar in
aparenta ; in esenta a Iost ceva mai eumplit.
Imi amintesc de un alt caz : diversi musafiri
diseutau dupa cina la .un party. Peretii erau
tmpodobitt eu tot felul de arme veehi. Vrind
sa Iaca 0 gluma, unul dintre meseni apuca
un pistol .vechi ~i tinti spre un alt comesean
amenintindu-l ca-l tmpusca. In acel moment,
pistolul s-a descarcat si I-a ucis pe eel tintit.
In aeest caz, a trebuit in primul rind sa eon-
statam cine a incarcat arma si, mai apoi, cine
a eondus in asa fel conversatia, Inert .rezul-
tatul a fost aeest joc grotese, pentru ea omul
care a tintit era absolut tnocent.
Contabil Bucuresti. Firma de contabilitate
- Se pare ea ne confruntam eu aceeasi
problema ~i aeum. Frunzele aeelea de digi-
tala au fost amesteeate voit eu cele de salvie,